Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Bestuur

Wat doet een bestuur? 

Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen een stichting of vereniging. Bij een vereniging worden het bestuur gekozen door de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Bij een stichting worden bestuursleden zelf door het bestuur benoemd.