Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

BTW

Wat is Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)?


De belasting die bedrijven betalen over de waarde die ze toevoegen.

  • Te vorderen BTW | BTW die van de belastingdienst kan worden teruggevorderd. Is aan de orde als een organisatie in een kwartaal meer BTW aan leveranciers heeft betaald dan het aan BTW van klanten heeft ontvangen.
  • Te betalen BTW | BTW die aan de belastingdienst moet worden betaald. Is aan de orde als een organisatie in een kwartaal meer BTW van klanten heeft ontvangen dan het BTW aan leveranciers heeft betaald.
  • Te betalen BTW | De BTW die er per saldo aan de belastingdienst moet worden betaald aan het eind van elk kwartaal naar aanleiding van de BTW aangifte.