Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

BTW aangifte

Wat is de BTW aangifte?

Een aangifte die je vaak per kwartaal doet waarop staat hoeveel BTW je van klanten hebt ontvangen en hoeveel BTW je aan leveranciers hebt betaald. Als je meer hebt ontvangen dan betaald moet je het verschil aan de belastingdienst betalen.


Voorbeeld 3e kwartaal 2020: 

Ontvangen BTW                                       €1000
Betaalde BTW                                            € 700
Aan belastingdienst af te dragen BTW.   € 300