Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Individuele arbeidsovereenkomst

Wat is een individuele arbeidsovereenkomst?


Een arbeidsovereenkomst tussen 1 werknemer en 1 werkgever. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De werknemer verricht arbeid voor de werkgever

  2. De werkgever betaalt loon aan de werknemer

  3. De werknemer is ondergeschikt aan de werkgever

Naast een individuele arbeidsovereenkomst heb je ook een collectieve arbeidsovereenkomst. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt (als deze bindend wordt verklaard door de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid) voor alle werknemers binnen een bepaalde branche (bedrijven die allemaal hetzelfde doen, zoals alle metaalverwerkende bedrijven). Een individuele arbeidsovereenkomst moet minimaal bieden wat er in de CAO staat.