Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Legitieme portie

Wat is het legitieme portie?

Kinderen hebben bij een erfenis altijd recht op het legitieme portie, het wettelijke erfdeel. Het legitieme portie kan alleen worden opgeëist na het overlijden van de langstlevende echtgeno(o)t(e).