Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Liquiditeit current ratio quick ratio

Wat is de liquiditeit van een bedrijf en wat zegt het over de financiële gezondheid?


De liquiditeit geeft aan of een organisatie op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. 


  • Current ratio (een ander woord voor ratio is verhouding)

De formule voor het berekenen van de liquiditeit is = (vlottende activa + liquide middelen) : kort vreemd vermogen

Voor een financieel gezond bedrijf: minimaal 1,5


  • Quick ratio

De liquiditeit geeft aan of een organisatie op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De waarde van de voorraden worden dan echter niet in de waarde van de vlottende activa meegenomen. Dat kan bijvoorbeeld omdat de waarde van de voorraad erg trendgevoelig is.

De formule voor het berekenen van de liquiditeit is = (vlottende activa + liquide middelen - voorraden) : kort vreemd vermogen

Voor een financieel gezond bedrijf: minimaal 1