Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Liquiditeitsbegroting

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven van een onderneming over een bepaalde toekomstige periode

Uit de liquiditeitsbegroting kan je opmaken of de onderneming op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

De liquiditeitsbegroting geeft aan wat er gebeurt met de post liquide middelen op de balans.