Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Obligatielening

Wat is een obligatie of een obligatielening?

Een lening op lange termijn waarbij de partij die een groot bedrag nodig heeft (bijvoorbeeld de overheid) dit ontvangt van veel partijen die kleinere bedragen uitlenen. De obligatie is het bewijs dat je geld hebt uitgeleend. Je mag voordat de obligatie wordt terugbetaald deze eventueel doorverkopen aan iemand anders. Een obligatielening staat bij de organisatie die het geld geleend heeft aan de credit zijde op de balans onder de kop LVV (Lang Vreemd vermogen).

Door de overheid uitgegeven obligaties noem je staatsobligaties. Bedrijven kunnen ook obligaties uitgeven. Als eigenaar van bijvoorbeeld een Nederlandse staatsobligatie heb je dus geld uitgeleend aan de Nederlandse overheid. Je kan de obligatie eventueel doorverkopen aan iemand anders. Jaarlijks krijg je rente (enkelvoudig) over het bedrag dat je hebt uitgeleend.