Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Ondernemingsraad

Wat is een ondernemingsraad (OR)?

Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn volgens de Wet op de Ondernemingsraden verplicht om een OR te hebben. 

Organisaties met minder dan 50 werknemers moeten regelmatig een personeelsvergadering hebben, maar geen officiële OR. De OR behartigt de belangen van de werknemers in de eigen onderneming.

De OR heeft adviesrecht (bijvoorbeeld bij een fusie met een ander bedrijf), instemmingsrecht (op het vlak van bijvoorbeeld werktijden moet de OR instemmen, anders mag de directie de plannen met de werktijden niet uitvoeren), initiatiefrecht (de OR mag voorstellen doen) en recht op informatie.