Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Ontslagrecht

Wat is het ontslagrecht?

Hierin staan de regels waaraan de werkgever zich moet houden bij het ontslaan van personeel. 

Het ontslag loopt via twee routes, afhankelijk van de reden voor het ontslag: 

  1. via het UWV (bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld een faillissement) of 
  2. via de rechter (als je bijvoorbeeld op staande voet wordt ontslagen omdat je hebt gestolen)