Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Overlopende posten

Wat zijn overlopende posten? 

Hieronder staan vier voorbeelden van overlopende posten op een balans. 


Nog te betalen bedragen

Je bent de verplichting aangegaan, maar moet nog betalen. Je hebt bijvoorbeeld een lening van €100.000 waarover je 1,2% rente per jaar betaalt (in totaal is dat €1200 per jaar). De rente betaal je aan het eind van het jaar op 31 december.

Op 1 juli stel je een balans op: dan staat er op die balans aan de creditzijde een post “nog te betalen rente” met een bedrag van j€600 erachter. Dat komt dus omdat je de rente over de eerste zes maanden nog moet betalen terwijl je die eerste zes maanden van het jaar al wel “gebruik hebt gemaakt” van die lening.


Nog te ontvangen bedragen

Je bent de verplichting aangegaan, maar moet nog ontvangen. Je hebt bijvoorbeeld €100.000 uitgeleend waarover je 1,2% rente per jaar ontvangt (in totaal is dat €1200 per jaar). De rente ontvang je aan het eind van het jaar op 31 december.

Op 1 juli stel je een balans op: dan staat er op die balans aan de debetzijde een post “nog te ontvangen rente” met een bedrag van j€600 erachter. Dat komt dus omdat je recht hebt op die rente over de eerste zes maanden, maar het pas aan het eind van het jaar daadwerkelijk ontvangt.


Vooruitbetaalde bedragen

Je hebt vooruitbetaald, maar de tegenprestatie moet nog (voor een deel) geleverd worden. Je hebt bijvoorbeeld op 1 januari vooruitbetaald voor vier advertenties van €250 per stuk waarvan er twee al geplaatst en twee nog geplaatst moeten worden. Stel dat je nu een balans opstelt, dan staat er aan de debet-kant van je balans een post “vooruitbetaalde reclames” met een waarde van €500. Vanwege die twee advertenties die je al betaald hebt, maar nog niet geleverd zijn.


Vooruit ontvangen bedragen

Stel, je bent het reclamebureau die voor het bedrijf hierboven de advertenties regelt. De advertenties zijn al door de klant vooruitbetaald, maar je moet nog twee van de vier advertenties leveren. Stel dat je nu een balans opstelt, dan staat er aan de credit-kant van je balans een post “vooruit ontvangen voor reclames” met een waarde van €500. Vanwege die twee advertenties waarvoor de klant al betaald heeft, maar die jij nog niet hebt geleverd.