Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Periode toerekeningsstelsel

Wat is het periode toerekeningsstelsel?

Ontvangsten | Wanneer geld het bedrijf binnenstroomt zijn het ontvangsten. Ontvangsten staan in een liquiditeitsoverzicht.

Opbrengsten | Hebben betrekking op een resultaat in een bepaalde periode. Het resultaat wordt door opbrengsten hoger.

Voorbeeld: je verkoopt in de maand oktober voor €1000 aan een klant op rekening. De klant betaalt pas in november. Dan zijn het dus €1000 aan opbrengsten in oktober (want toen is de verkoop tot stand gekomen) en €1000 aan ontvangsten in november (want toen werd er pas echt betaald).


Uitgaven | Wanneer geld het bedrijf uit stroomt zijn het uitgaven. Uitgaven staan in een liquiditeitsoverzicht.

Kosten | Hebben betrekking op een resultaat in een bepaalde periode. Het resultaat wordt door kosten lager.

Voorbeeld: je hebt een schoonmaakbedrijf ingehuurd wat voor €300 per maand de schoonmaak doet. Je betaalt aan het eind van elk kwartaal achteraf. Dan zijn de schoonmaakkosten in oktober €300, maar dat worden pas uitgaven op 31 december, als je de rekening van €900 voor het afgelopen kwartaal betaalt.