Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Segmentatie

Wat is segmentatie?

Het opdelen van een afzetmarkt in segmenten. Een segment is een groep afnemers met overeenkomstige kenmerken. Met die kenmerken bedoelen we onder andere leeftijd, geslacht of opleidingsniveau. Dus bijvoorbeeld het segment van alle jongeren tussen de 14 en 18 jaar met Havo en of Vwo en die wekelijks sporten.