Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Solvabiliteit

Wat is de solvabiliteit?

Geeft aan of een bedrijf op lange termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Er zijn verschillende formules voor het berekenen van de solvabiliteit.

  • formule = totaal eigen vermogen : totaal vreemd vermogen
  • formule = totaal vreemd vermogen : totaal vermogen


Het totale vermogen (TV) is het bedrag wat er helemaal onder aan zowel de credit als de debet kant van de balans staat.