Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

SWOT analyse

Wat is een SWOT analyse? 

Een overzicht van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Kansen en bedreigingen horen bij de externe omgeving, omdat het bedrijf daar zelf geen invloed op heeft. Sterktes en zwaktes horen bij de interne omgeving, daar heeft het bedrijf wel invloed op.