Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Testament

Wat is een testament?

Met een testament kan worden afgeweken van de wettelijke regels en kan je zelf in je testament aangeven wie de erfgenamen zijn en welk deel zij ontvangen.

Als je geen testament hebt geldt het wettelijk erfrecht.