Wiki - Bedrijfseconomie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Winst en verliesrekening (resultatenrekening)

Wat is een winst en verliesrekening of ook wel een resultatenrekening?

Een overzicht van opbrengsten en kosten over een bepaalde periode. 

Onderaan de winst en verliesrekening staat of een organisatie winst (opbrengsten > kosten) of verlies (opbrengsten < kosten) heeft gemaakt. 

De winst en verliesrekening geeft tevens aan wat er verandert aan het eigen vermogen op de balans. Maakt en organisatie €10.000 winst, dan neemt het eigen vermogen op de balans dus met €10.000 toe.