Alle bijlessen

KOOP NU

Economie Academy | je economie docent pauzeren wanneer jij dat wilt!

Bijles@HOME, duidelijke video uitleg waar en wanneer jij dat nodig hebt over de volgende onderwerpen:  

 • Arbeidsproductiviteit en investeringen (breedte en diepte)
 • Break Even Punt (BEP)
 • Break even punt, kosten, opbrengsten en winst
 • Balans en resultatenrekening
 • Bedrijfskolom (specialisatie, parallellisatie, integratie, differentiatie)
 • Betalingsbalans
 • BBP en de objectieve en subjectieve bepaling
 • BBP als beperkte welvaartsmaatstaf
 • Invloed van accijnsen op de aanbodlijn
 • Absolute en comparatieve kostenvoordelen
 • De automatische stabilisatoren
 • Categoriale inkomensverdeling
 • Concurrentiepositie
 • De conjunctuur en structuur van de economie
 • Het consumenten en producentensurplus
 • Contante waarde en eindwaarde
 • Convergentie en divergentie
 • Elasticiteiten
 • Economische kringloop
 • Externe effecten
 • Geaggregeerde vraag en aanbod
 • Geldhoeveelheid (M1 / M3)
 • Gevangenendilemma
 • Gewogen gemiddelde
 • Indexcijfers
 • Inflatie en Consumentenprijsindex (CPI)
 • Inkomenselasticiteit
 • Inkomstenbelasting (Box 1 + Box 3)
 • Inverdien en uitverdieneffect
 • Kruislingse prijselasticiteit
 • Lineaire vergelijkingen
 • Liquiditeit van een bank (girale en chartale geldcreatie)
 • Lorenz curve (personele inkomensverdeling)
 • Macro economische modellen
 • Marginaal (marginale kosten / marginale opbrengsten)
 • Marktfalen
 • Marktvormen
 • Maximale winst (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie)
 • Moral hazard, averechtse selectie, asymmetrische informatie
 • Multiplier
 • Maximale totale winst
 • Ondernemingsvormen
 • Onderverzekerd
 • Oplossingen voor moral hazard, averechtse selectie
 • Opofferingskosten
 • Philips curve en NAIRU
 • Prijsdiscriminatie
 • Prijsrigiditeit en loonstarheid
 • Primair en secundair inkomen
 • Principaal, agent dilemma:
 • Procenten, promilles, procentpunten
 • Progressief
 • Prijselasticiteit
 • Rentestand
 • Reserveringen / afschrijvingen
 • Verband tussen risico en rendement
 • Ruilen over de tijd
 • Shut down point
 • Sparen en samengestelde interest
 • Begrotingstekort, financieringstekort, staatsschuld
 • Speltheorie: het simultane spel
 • Speltheorie: het sequentiële spel
 • Staatsschuldquote
 • Staat van middelen en bestedingen
 • Sociale zekerheid
 • Surplussen
 • Toegevoegde waarde, nationaal inkomen en nationaal product
 • Verkeersvergelijking van Fisher
 • Verschuiven van vraaglijnen en aanbodlijnen
 • Verzonken kosten
 • Voorraad en stroomgrootheden
 • Vraag en aanbodvergelijkingen
 • Vrijhandel en protectie
 • Welvaartsoptimum
 • Wisselkoersen

Mis je uitleg over een onderwerp, laat het me weten. En je kan me natuurlijk altijd vragen stellen.