Alle bijlessen

Over welke onderwerpen zijn er uitleg-video's gemaakt? Hier een overzicht van de video's voor economie Havo en Vwo: 


 • Arbeidsproductiviteit en investeringen (breedte en diepte)
 • Break Even Punt (BEP)
 • Break even punt, kosten, opbrengsten en winst
 • Balans en resultatenrekening
 • Bedrijfskolom (specialisatie, parallellisatie, integratie, differentiatie)
 • Betalingsbalans
 • BBP en de objectieve en subjectieve bepaling
 • BBP als beperkte welvaartsmaatstaf
 • Invloed van accijnsen op de aanbodlijn
 • Absolute en comparatieve kostenvoordelen
 • De automatische stabilisatoren
 • Categoriale inkomensverdeling
 • Concurrentiepositie
 • De conjunctuur en structuur van de economie
 • Het consumenten en producentensurplus
 • Contante waarde en eindwaarde
 • Convergentie en divergentie
 • Elasticiteiten
 • Economische kringloop
 • Externe effecten
 • Geaggregeerde vraag en aanbod
 • Geldhoeveelheid (M1 / M3)
 • Gevangenendilemma
 • Gewogen gemiddelde
 • Indexcijfers
 • Inflatie en Consumentenprijsindex (CPI)
 • Inkomenselasticiteit
 • Inkomstenbelasting (Box 1 + Box 3)
 • Inverdien en uitverdieneffect
 • Kruislingse prijselasticiteit
 • Lineaire vergelijkingen
 • Liquiditeit van een bank (girale en chartale geldcreatie)
 • Lorenz curve (personele inkomensverdeling)
 • Macro economische modellen
 • Marginaal (marginale kosten / marginale opbrengsten)
 • Marktfalen
 • Marktvormen
 • Maximale winst (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie)
 • Moral hazard, averechtse selectie, asymmetrische informatie
 • Multiplier
 • Maximale totale winst
 • Ondernemingsvormen
 • Onderverzekerd
 • Oplossingen voor moral hazard, averechtse selectie
 • Opofferingskosten
 • Philips curve en NAIRU
 • Prijsdiscriminatie
 • Prijsrigiditeit en loonstarheid
 • Primair en secundair inkomen
 • Principaal, agent dilemma:
 • Procenten, promilles, procentpunten
 • Progressief
 • Prijselasticiteit
 • Rentestand
 • Reserveringen / afschrijvingen
 • Verband tussen risico en rendement
 • Ruilen over de tijd
 • Shut down point
 • Sparen en samengestelde interest
 • Begrotingstekort, financieringstekort, staatsschuld
 • Speltheorie: het simultane spel
 • Speltheorie: het sequentiële spel
 • Staatsschuldquote
 • Staat van middelen en bestedingen
 • Sociale zekerheid
 • Surplussen
 • Toegevoegde waarde, nationaal inkomen en nationaal product
 • Verkeersvergelijking van Fisher
 • Verschuiven van vraaglijnen en aanbodlijnen
 • Verzonken kosten
 • Voorraad en stroomgrootheden
 • Vraag en aanbodvergelijkingen
 • Vrijhandel en protectie
 • Welvaartsoptimum
 • Wisselkoersen

Al deze video's zijn beschikbaar in de online bijlessen. Kan jij bij economie een duwtje in de goede richting gebruiken? Klik dan op meer info. 


Meer info


Mis je uitleg over een onderwerp, laat het ons weten en we zetten de video op de to do lijst.