Wiki - Economie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Arbeidsproductiviteit

Wat betekent het begrip arbeidsproductiviteit? 

De arbeidsproductiviteit is de productie per werknemer per tijdseenheid. Dit geeft dus aan hoe productief de productiefactor arbeid is. 

Als de arbeidsproductiviteit toeneemt betekent het dus dat een werknemer in een tijdseenheid meer kan produceren. Die tijdseenheid kan verschillen en bijvoorbeeld een uur, dag, week, maand of jaar zijn. 

Met name door scholing, het gebruik van snellere machines en het verbeteren van de omstandigheden waarin wordt gewerkt kan de arbeidsproductiviteit worden verhoogd. 

Een hogere arbeidsproductiviteit leidt tot een verbetering van de concurrentiepositie van een land of bedrijf. Wil je nu oefenen met het onderwerp arbeidsproductiviteit? Maak een account aan en download de oefening.


Gratis account? | klik hier