Wiki - Economie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Bestedingen

Wat betekent het begrip bestedingen in de economie? 

Bestedingen zijn uitgaven. Er worden vier soorten bestedingen onderscheiden: 

  1. Consumptie door de consumenten
  2. Investeringen door de bedrijven (aanschaf van nieuwe machines en de bouw van fabrieken)
  3. Overheidsbestedingen door de overheid (nieuwe wegen, bruggen, uitgaven aan uitkeringen en subsidies)
  4. Export door het buitenland

Als de bestedingen toenemen wordt er dus meer gevraagd en neemt de productie toe. Een toename van de bestedingen heeft dus vaak een positieve invloed op de werkloosheid (die neemt af) en de conjunctuur van een economie. Als de bestedingen de productiecapaciteit overtreffen is er sprake van een hoogconjunctuur en krijg je bestedingsinflatie