Wiki - Economie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Economie

Het vak economie op de middelbare school (Vmbo, Havo en Vwo) onderzoekt het maken van keuzes door mensen in een wereld van schaarste. Het vak economie heeft daarom raakvlakken met bijvoorbeeld psychologie en geschiedenis. Het woord economie is afkomstig van uit het Grieks en is een samenstelling van de woorden oikos (huishouden) en nomos (regel). Daarom wordt economie ook wel omschreven als "de kunst van het huishouden". 

Ben je op een toets of een examen de weg even kwijt, verplaats je dan in de situatie en je komt mogelijk op inzichten waarmee je alsnog punten scoort. Jij bent immers een mens en economie onderzoekt de keuzes die mensen maken. Dus de keuze die jij in een situatie maakt komt meestel overeen met de keuze die andere mensen maken. Dus krijg je een vraag over wat de overheid moet doen in een geval van laagconjunctuur, doe dan net alsof jij de minister president bent.