Wiki - Economie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Lorenzcurve

Wat is de Lorenzcurve?  

De Lorenzcurve wordt ook wel de personele inkomensverdeling genoemd omdat je eruit af kan leiden hoe het totale inkomen over de bevolking van een land is verdeeld. Het is dus een grafische weergave van de inkomensverdeling in een land. 

Wanneer de Lorenzcurve dichter bij de diagonale lijn komt te liggen worden de relatieve verschillen tussen arm en rijk kleiner, dan spreek je van nivelleren. Als de Lorenzcurve verder van de diagonale lijn komt te liggen spreek je van denivelleren

Lorenzcurve's kunnen worden gemaakt over primaire inkomens, secundaire inkomen en vermogensWil je nu oefenen met het onderwerp Lorenzcurve? Maak een account aan en download de oefening.

Gratis account? | klik hier


Dit onderwerp komt vaak voor in het centraal examen economie. Check de online examentraining en doe jezelf niet tekort.  

Een beter eindcijfer? | klik hier