Wiki - Economie Begrippen

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Prijselasticiteit

Wat is de prijselasticiteit van de vraag? 

De prijselasticiteit geeft aan hoe STERK de vraag naar een product of dienst reageert op een verandering van de  verkoopprijs. De prijselasticiteit is een formule. 

Op basis van de uitkomst van de formule kan je bepalen of een product prijselastisch is (de vraag reageert sterk op een prijsverandering) of prijsINelastisch is (de vraag reageert zwak op een prijsverandering). 

  • Uitkomst <-1 : het product is prijselastisch
  • Uitkomst -1 < uitkomst < 0 : het product is prijsinelastisch

In de volgende uitleg-video wordt precies uitgelegd hoe de prijselasticiteit in elkaar zit. Na het bekijken kan je ook nog een oefening maken. 
Wil je nu oefenen met het onderwerp prijselasticiteit? Maak een account aan en download de oefening.

Gratis account? | klik hier


Dit onderwerp komt vaak voor in het centraal examen economie. Check de online examentraining en doe jezelf niet tekort. 

 

Een beter eindcijfer? | klik hier