10 examentips | economie

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Tien tips waarmee je slaagt voor je economie examen op havo of vwo. Ook super handig als je extra punten wilt scoren op je toets.


Tip 1: Gebruik de bron en beantwoord de vraag

De meest voor de hand liggende tip, omdat het hier zo vaak mis gaat. Regelmatig kom ik als docent economie incomplete antwoorden tegen, waarbij de examen leerling de laatste vaak makkelijkste stap van het antwoord is vergeten op te schrijven.

Je moet bijvoorbeeld op basis van een berekening aangeven op Jan of Marieke gelijk heeft, waarbij Jan aangeeft dat dat de koopkracht van het inkomen daalt en Marieke dat het stijgt. De koopkracht wordt perfect berekend maar er wordt vervolgens vergeten te omschrijven wie van de twee er gelijk heeft. Ander voorbeeld: er wordt gevraagd een percentage te berekenen. Bij het berekenen wordt gebruik gemaakt van indexcijfers en het indexcijfer wordt als antwoord op de vraag gegeven. Helaas, geen percentage, terwijl het omzetten van indexcijfer 101,2 naar een percentage van 1,2% stijging zo makkelijk is!


Tip 2: Schrijf op wat je weet

Dit geeft veel houvast voor je als je in bronnen op zoek moet naar de juiste gegevens. Moet je bijvoorbeeld de prijselasticiteit van de vraag berekenen, schrijf dan eerst de formule van de elasticiteit op en ga dan in de bron zoeken. Zo ook met het bepalen van maximale totale winst of de break even afzet. Schrijf eerst op dat je naar het snijpunt van MO = MK of GO = GTK gaat zoeken. Gericht zoeken en je zult vinden!


Tip 3: Oorzaak en gevolg redenaties

Meer dan eens komen er in een economie examen oorzaak gevolg redenaties terecht. In de trant van: wat is de invloed van een vergrijzing van de beroepsbevolking op de productiecapaciteit van een land. Schrijf dat eerst voor jezelf op (op kladpapier of op je antwoordenblad: maakt niet uit) wat de oorzaak is en wat het gevolg. In dit geval is vergrijzing de oorzaak en verandering van de productiecapaciteit het gevolg. Dan maak je het namelijk voor jezelf goed duidelijk van welke oorzaak je naar welk gevolg moet redeneren. 

 

Tip 4: Lees bronnen goed, dus alles lezen!

Een economie examen is net zoals een contract waar je je handtekening onder zet, je moet alles goed lezen. In de kleine lettertjes staat namelijk cruciale informatie om vragen goed te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de titels van grafieken, tabellen, de info bij de assen van grafieken en titels van rijen en kolommen van een tabel.  Mis je info, dan is je antwoord gedeeltelijk of helemaal niet goed. Je kan zeggen dat je resultaat op het economie examen voor de helft wordt bepaald door het goed lezen van de vraag en de bronnen. Begin ook met de bronnen door te lezen voordat je de vragen bekijkt.

 

Tip 5: Positieve en negatieve verbanden

Wat is het verband tussen de prijs van een product en de gevraagde hoeveelheid en wat is het verband tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid. Dat weet je natuurlijk, bij een hogere verkoopprijs neemt de vraag naar het product af en het aanbod van het product toe. Daarom is er een negatief verband tussen prijs en gevraagde hoeveelheid en een positief verband tussen prijs en de aangeboden hoeveelheid. Als de ene variabele daalt als gevolg van een daling van een andere variabele is het verband ook positief. In schema’s wordt een negatief verband afgebeeld als een min bij de pijl tussen de twee variabelen en een positief verband als een plus bij de pijl tussen de twee variabelen.    

 

Online examentraining | 💥slagen voor 34,95💥


Tip 6: Goed rekenen met de irritante en moeilijke indexcijfers

Geen economie examen zonder indexcijfers. Daarom extra vervelend dat ze zo verschrikkelijk irritant zijn. Daarom is het belangrijk dat je je vaardigheid “rekenen met indexcijfers” goed traint. De onderstaande uitleg met oefening en de examentip helpen je om indexcijfers op je examen als een rots in de branding tegemoet te treden.  

 


 

Tip 7: Hoe kan je handig rekenen met wisselkoersen

De wisselkoers van een valuta is niets anders dan de prijs. Met andere woorden, hoeveel van een andere valuta krijg je als je bijvoorbeeld een Euro wisselt. Het rekenen met valuta’s komt bijna in elk examen terug en doe je foutloos als je de volgende tip gebruikt: schrijf de wisselkoers op en maak er een kruistabel van. Dit werkt altijd!


 

Tip 8: Gebruik in vragen over prijzen altijd vraag en aanbod

En met prijzen worden hier alle varianten van prijzen bedoeld die er zijn: dus de prijs van olie, aandelen, tomaten, vlees en laptops. Maar ook de lonen op de arbeidsmarkt, de wisselkoers op de valutamarkt en de rente op de vermogensmarkt zijn voorbeelden van prijzen. Gebruik daarom bij vragen die over prijzen gaan altijd veranderingen in vraag en aanbod. Stel dat wordt gevraagd wat voor invloed de hypotheekrenteaftrek heeft op de huizenprijzen, dan gebruik je dus iets met vraag of aanbod om dat verband te verklaren. Dus geef je een antwoord in de trant van: door de hypotheekrenteaftrek neemt de vraag naar koopwoningen toe en daardoor stijgen de prijzen van koopwoningen.

 


Tip 9: Gebruik geen “hun” of “ze” in je antwoord

Gebruik in je antwoord zo min mogelijk vage omschrijvingen als “ze en hun”. Meestal is er in economische vraagstukken op het examen sprake van meerdere partijen (landen, bedrijven, consumenten en overheid). Gebruik je dan woorden als ze of hun in je formulering, dan is onduidelijk welke partij je bedoelt. Schrijf dus ook niet “ze gaan meer besteden” maar gebruik dan “de consumenten gaan meer besteden”.

 


Tip 10: Plan je tijd en houd rekening met de regels uit het correctievoorschrift

Bij het nakijken van je examen dient je docent zich te houden aan het correctievoorschrift. Het is daarom handig om te weten welke regels er sowieso gelden bij het nakijken van je economie examen. Vergelijk het met het kennen van de verkeersregels als je de auto instapt. Wel zo handig om de verkeersjungle te overleven. Zo wordt alleen je eerste antwoord nagekeken als er bijvoorbeeld één voorbeeld van een primair inkomen wordt gevraagd. Schrijf in dit geval je beste antwoord als eerste op!Je bent klaar met het doornemen van deze 10 tips. Goed gedaan!