Hoe help ik mijn kind bij het leren voor economie?

✅ +5 miljoen YouTube views        ✅ 14.211 scholieren maakten een account aan      ✅ 17 jaar ervaring

Het is geweldig dat u uw kind wil ondersteunen tijdens de toetsweek en eindexamens en in de weken voordat het examen begint. Met deze tips kunt u de druk en stress verminderen die gepaard gaan met de examens en zorgen dat uw kind een optimale prestatie kan leveren.


#1 | Zorg voor een goede werkplek 

Met een goede werkplek wordt een voldoende ruime en rustige plek bedoeld. Een plek die opgeruimd is en waar weinig afleiding is. Dus ook geen mobiele telefoon. Er is veel onderzoek naar gedaan, maar in grote lijnen komt het erop neer dat studeren en de mobiele telefoon niet goed samengaan. De concentratie van uw kind is te vergelijken met een soort van spier die je kan trainen. De mobiele telefoon blijft om aandacht schreeuwen en zorgt zo voor veel afleiding. Op deze manier kan de concentratiespier in nabijheid van een mobiele telefoon niet sterker worden. Check dit item van Arjen Lubach over de mobiele telefoon in de klas:
#2 | Met formuleren scoor je punten

Een belangrijk onderdeel van punten scoren op een toets is dat vragen goed worden beantwoord. Uw kind heeft waarschijnlijk de kennis wel goed in het hoofd zitten, maar wordt afgerekend op basis van het antwoord dat op papier staat. Het is dus erg belangrijk om kritisch te zijn op het op papier geformuleerde antwoord. Daar worden immers de punten mee gescoord op een toets of examen. Wordt de vraag wel correct beantwoord?

Een ander aandachtspunt is dat belangrijke woorden die in de vraag worden gebruikt ook in het antwoord terugkomen en dat het antwoord een kop en een staart heeft. Die laatste twee punten worden regelmatig vergeten, waardoor onnodig punten worden verspeeld op de toets. Hieronder twee video's met tips voor het goed formuleren van een antwoord op de economie toets:

#3 | Kijk uitleg-video’s van docenten 

Op YouTube zijn diverse docenten actief met het publiceren van gratis uitleg-video's. In deze video's wordt belangrijke en moeilijke theorie uitgelegd. Er zit altijd wel een docent tussen met wie uw kind online een klik heeft. Natuurlijk raden wij van de Economie Academy (a la WC eend) de video's op het YouTube kanaal van de Economie Academy aan. 


#4 | Doe hetzelfde als bij leren autorijden

Op een economie toets kan een onderscheid worden gemaakt in verschillende type vragen, waarbij een indeling is gemaakt op basis van het denkniveau dat wordt getoetst:

  • Een kennisvraag gaat over het reproduceren van kennis, zoals: Wat is de definitie van inflatie?
  • Een toepassingsvraag gaat over het toepassen van kennis in een relatief bekende situatie, zoals: Wat gebeurt er met de inflatie wanneer de werkloosheid sterk toeneemt?
  • Een inzicht-vraag gaat over het toepassen van kennis in een volstrekt nieuwe situatie, zoals: Er is sprake van een oplopende inflatie en krimpende economie. Wat zou je doen met de rente als je de president van de ECB was?

Vaak bestaan toetsen in de bovenbouw maar uit een kleine percentage kennisvragen (ongeveer 20%). Het overgrote deel zijn toepassingsvragen (ongeveer 70%) en de rest zijn inzicht-vragen. De percentages kunnen natuurlijk per individuele toets verschillen. Het is dus duidelijk dat het belangrijk is om vooral veel te opdrachten te oefenen en na te kijken. Dit zorgt ervoor dat met name de vaardigheid om toepassingsvragen te beantwoorden wordt getraind. Vergelijk het met het goed in een auto kunnen deelnemen aan het verkeer: dit leer je ook niet door alle regels uit een boek te leren, maar door tijdens en na het behalen van je rijbewijs kilometers te maken. Hierin kom je verkeerssituaties tegen en weet je steeds beter verkeerssituaties in te schatten. 


#5 | Kijk samen naar de uitwerkingen van een opgave

Van alle opgaves zijn (online) uitwerkingen beschikbaar. Het is erg leerzaam om samen met uw kind de uitwerkingen te bekijken en zo na te gaan of een antwoord goed is. Omdat economie een vak is dat het gedrag van mensen onderzoekt (in tegenstelling tot exacte vakken als bijvoorbeeld Wiskunde) zijn er vaak meerdere antwoorden mogelijk. Als het antwoord van uw kind niet overeenkomt met de uitwerkingen hoeft dit niet te betekenen dat het antwoord meteen fout is. Het is dan verstandig om bij de docent te informeren.


#6 | Wat is belangrijk voor de toets of het examen?

Om de tijd efficiënt te besteden is het belangrijk om te weten wat er belangrijk is voor de toets of het examen. Niets is vervelender dan veel tijd te besteden aan onderdelen die niet op de toets of het examen worden gevraagd. 

  • Toets? - Vraag aan je docent welke onderdelen het belangrijkste zijn. Dit zijn vaak de onderdelen die door de docent tijdens de lessen zijn uitgelegd. TIP: De online toets-trainer van de Economie Academy behandelt alle belangrijke theorie per economie boek. 
  • Examen? - Alle theorie die je voor het centraal examen moet kennen wordt beschreven in de syllabus van het college van examens. Deze syllabus kan je vinden op https://www.examenblad.nl. TIP: De online examentraining van de Economie Academy is 100% afgestemd op de syllabussen voor Havo, Vmbo en Vwo. 

#7 | Zorg voor ontspanning

  • Het is belangrijk voor uw kind om te ontspannen tijdens de examenperiode.
  • Plan tijd in voor sport en ontspannende activiteiten, zoals een wandeling of een filmavond.
  • Perfect om stress te verminderen en de stemming te verbeteren.


Top dat u deze tips hebt bekeken. Als u enkele van deze tips in de praktijk weet te brengen zullen de resultaten van uw kind bij economie zeker (nog verder) verbeteren. U bent goed bezig!